Promocja! Do każdego zamówienia powyżej 100zł Olej Macadamia gratis!

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego optimanatura.eu

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • „Sprzedawca” – Optima Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Gródkach, Gródki 52 B, 13-206 Gródki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 650416, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5711715641, REGON 365992272, e-mail:  biuro@optimanatura.eu, telefonicznie pod numerem: +48 533 690 064.
 • „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://sklep.optimanatura.eu/ oraz jej podstronach,
 • „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub dokonuje zakupów bez założenia takiego konta,
 • „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 • „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
 • „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://optima-natura.pl/polityka-prywatnosci .

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 8

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk „Moje konto” na odpowiedniej podstronie Sklepu, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 3. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. W celu potwierdzenia adresu e-mail i rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Konta, należy kliknąć w link, który Sprzedawca prześle na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 3 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 5. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia. W takim wypadku, postanowienia ust. 1-4 będą stosowane odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że do zawarcia umowy o założenie konta dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:
  • wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Sklepu,
  • rozbudowy możliwości Sklepu,
  • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
 8. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Klienta. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

§ 9

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, wglądu w historię zamówień, wglądu w aktualny status zamówień, możliwość uczestnictwa w odpowiednio adresowanych akcjach promocyjnych i rabatowych oraz usunięcia Konta.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 11

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą potwierdzenia zamówienia w stosownym odnośniku przekazanym w wiadomości e-mail.

§ 12

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Na etapie dodawania towarów do koszyka, Klient ma możliwość skorzystania z kuponu promocyjnego, jeśli taki posiada. W tym celu Klient powinien, po wejściu w zakładkę „Koszyk” wpisać odpowiedni kod w oknie „Kod kuponu” i zatwierdzić go klikając w słowa „Wykorzystaj kupon”. W celu aktualizacji informacji o cenie po uwzględnieniu kuponu należy kliknąć w słowa „Zaktualizuj koszyk”.
 3. Po wybraniu towarów, które Klient chce kupić, należy kliknąć przycisk „Przejdź do płatności” i uzupełnić dane do realizacji zamówienia. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. 
 4. Jeżeli Klient nie posiada Konta, może je założyć wypełniając pola formularza i klikając w przycisk „Stworzyć konto?” oraz tworząc hasło do konta oraz nazwę użytkownika. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia.   Obok formularza „Szczegóły zamówienia” znajduje się rubryka „Twoje zamówienia”, w której wyświetlane są dostępne sposoby dostawy wraz z ich kosztami, łączna suma zamówienia oraz dostępne metody płatności. Na tym etapie Klient ma możliwość zmiany wybranego wcześniej sposobu dostawy towarów. Wyświetlana w rubryce cena obejmuje łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli cenę towaru i koszty dostawy Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Zawarcie umowy sprzedaży jest potwierdzane przez Sprzedawcę w osobnej wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności realizowanego przez zewnętrznego operatora, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

V. Dostawa i płatności

§ 13

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: zapłata za pośrednictwem systemu płatności “Przelewy 24”, płatność za pośrednictwem BLIK, płatność szybkim przelewem paynow, płatność za pośrednictwem PayPal. 
 2. Dostawa następuje przesyłką kurierską lub pocztową na adres wskazany przez Klienta lub do wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia paczkomatu.  
 3. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed zawarciem umowy. 

§ 14

Koszty dostawy ponosi Klient, jednak Sprzedawca może wprowadzić określone progi wartości zakupów, od których będzie pokrywał koszty dostawy, jak i stosować inne promocje dotyczące tych kosztów.

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

VI. Zwroty i reklamacje

§ 16

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 17

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub na wskazany tam adres e-mail.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 18

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 19

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit. a, podany tam adres e-mail lub w innej formie.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
  • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
  • podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, informacji o charakterze bezprawnym.
 3. W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

VIII. Zmiany Regulaminu

§ 20

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  • wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  • zmian sposobów dostawy lub płatności,
  • modyfikacji ścieżki zakupowej,
  • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 21

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 22

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 23

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na pod adresem: https://sklep.optimanatura.eu/regulamin/

Koszyk